ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลขายครุภัณฑ์ชำรุด ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่
 •     บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ดอนเมือง กรุงเทพฯ มีความประสงค์ ประมูลขายครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 58 รายการ ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ส่วนพัสดุ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5392 2215
 • หน่วยงาน    บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ดอนเมือง กรุงเทพฯ
 • วันที่ประกาศ   30/05/2560
 • หมดเขต    06/06/2560
 • อ่าน   172
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294