ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างติดตั้งมิเตอร์ดิจิตอล(TOU Mater 3 Phase)วงจรที่ 2 ภายในมหาวิทยาลัยฯ พื้นที่ส่วนงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 •     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างติดตั้งมิเตอร์ดิจิตอล(TOU Mater 3 Phase) วงจรที่ 2 ภายในมหาวิทยาลัยฯ พื้นที่ส่วนงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานการเงิน กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5394 1140
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   30/05/2560
 • หมดเขต    02/06/2560
 • อ่าน   160
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294