ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างงานพัฒนาศูนย์สาธิตองค์ความรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 •     สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างงานพัฒนาศูนย์สาธิตองค์ความรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานการเงินและบัญชี กลุ่มอำนวยการ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ถ.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5311 4110-5
 • หน่วยงาน    สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   01/06/2560
 • หมดเขต    06/06/2560
 • อ่าน   160
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294