ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลขายครุภัณฑ์ชำรุด ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่
 •     บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ดอนเมือง กรุงเทพฯ มีความประสงค์ ประมูลขายครุภัณฑ์ชำรุด ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จำนวน 3 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5392 7284
 • หน่วยงาน    บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ดอนเมือง กรุงเทพฯ
 • วันที่ประกาศ   22/06/2560
 • หมดเขต    04/07/2560
 • อ่าน   185
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294