ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน (ตามบัญชีมาตราฐานครุภัณฑ์) จำนวน 1 โครงการ
 •     เทศบาลตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน (ตามบัญชีมาตราฐานครุภัณฑ์) จำนวน 1 โครงการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน เทศบาลตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5344 1961 ต่อ 12
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   14/07/2560
 • หมดเขต    20/07/2560
 • อ่าน   190
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294