ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการศูนย์สาธิตบริการวัณโรค ถนนศรีดอนไชย ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 •     สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 ถนนลำพูน ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการศูนย์สาธิตบริการวัณโรค ถนนศรีดอนไชย ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 5 หลัง ผู้สนใจติดต่อได้ที่ กลุ่มบริหารทั่วไป สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 ถนนลำพูน ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5314 0774
 • หน่วยงาน    สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 ถนนลำพูน ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   14/07/2560
 • หมดเขต    19/07/2560
 • อ่าน   218
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294