ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อโคมไฟ แอลอีดี ขนาด 90 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์และติดตั้งรื้อถอนโคมไฟ จำนวน 218 จุด (หมู่ที่1-7)ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 •     สำนักงานเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มีความประสงค์ ประมูลราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อโคมไฟ แอลอีดี ขนาด 90 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์และติดตั้งรื้อถอนโคมไฟ จำนวน 218 จุด (หมู่ที่1-7)ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5385 2113 ต่อ 121
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   18/07/2560
 • หมดเขต    24/07/2560
 • อ่าน   189
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294