ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)จำนวน 10 จุด หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 ตามข้อกำหนดของเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม6
 •     สอบราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)จำนวน 10 จุด หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 ตามข้อกำหนดของเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม สำนักงานเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม อ.เมือง เชียงใหม่ มีความประสงค์ สอบราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)จำนวน 10 จุด หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 ตามข้อกำหนดของเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ สำนักงานเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5385 2113 ต่อ 121
 • หน่วยงาน   
 • วันที่ประกาศ   18/07/2560
 • หมดเขต    27/07/2560
 • อ่าน   172
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294