ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นใช้ในราชการ จำนวน 386 รายการ
 •     กรมการแพทย์ กระทรวงสาธรณสุข ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรีย์ มีความประสงค์ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นใช้ในราชการ จำนวน 386 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายพัสดุและบุรุงรักษา โรงพยาบาล ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5392 0200 ต่อ 259
 • หน่วยงาน    กรมการแพทย์ กระทรวงสาธรณสุข ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรีย์
 • วันที่ประกาศ   21/07/2560
 • หมดเขต    04/08/2560
 • อ่าน   208
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294