ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างเหมาขนถ่ายและนำไปกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลหนองหอย โดยขนถ่ายนำไปกำจัดจากรถบรรทุกของเทศบาลตำบลหนองหอย โดยระบบหรือวิธีที่ถูกต้องตามสุขลักษณะและไม่ก่อเหตุรำคาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560
 •     สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างเหมาขนถ่ายและนำไปกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลหนองหอย โดยขนถ่ายนำไปกำจัดจากรถบรรทุกของเทศบาลตำบลหนองหอย โดยระบบหรือวิธีที่ถูกต้องตามสุขลักษณะและไม่ก่อเหตุรำคาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560-เดือน กันยายน 2561) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5314 0134 ต่อ 302
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   25/08/2560
 • หมดเขต    30/08/2560
 • อ่าน   125
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294