ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ ตู้ควบคุมมอเตอร์ 200 KW แพขนาด 200 KW. งานท่อยาง วาล์วและ อุปกรณ์ประกอบติดตั้ง ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกากำหนด จำนวน 1 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 •     สำนักงานเทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา ถนนฮอด-แม่ตีน จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ ประมูลจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ ตู้ควบคุมมอเตอร์ 200 KW แพขนาด 200 KW. งานท่อยาง วาล์วและ อุปกรณ์ประกอบติดตั้ง ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกากำหนด จำนวน 1 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา ถนนฮอด-แม่ตีน จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5346 9072
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา ถนนฮอด-แม่ตีน จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   25/08/2560
 • หมดเขต    31/08/2560
 • อ่าน   119
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294