ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดซื้ออุาหารชุดแพ็ค (อาหารดิบเป็นรายสิ่งและเครื่องปรุง)
 •     สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์สอบราคาจัดซื้ออุาหารชุดแพ็ค (อาหารดิบเป็นรายสิ่งและเครื่องปรุง) ประจำปีงบประมาณ 2561 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 กันยายน 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5329 9934
 • หน่วยงาน    สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   31/08/2560
 • หมดเขต    06/09/2560
 • อ่าน   231
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294