ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาเปิดซองเสนอราคา งานจัดหาเครื่องปรับและจ่ายไฟสำรอง(UPS) ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ
 •     ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ ประกวดราคาเปิดซองเสนอราคา งานจัดหาเครื่องปรับและจ่ายไฟสำรอง(UPS) ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 กันยาายน 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 5393 1206
 • หน่วยงาน    ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   13/09/2560
 • หมดเขต    18/09/2560
 • อ่าน   224
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294