ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีทอดตลาด จำนวน 20 รายการ
 •     สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์ ขายครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีทอดตลาด จำนวน 20 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5370 2642
 • หน่วยงาน    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย
 • วันที่ประกาศ   03/11/2560
 • หมดเขต    09/11/2560
 • อ่าน   167
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294