ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจำหน่ายไม้ที่ทำออกบริเวณป่าที่เปิดใช้เพื่อทำประโยชน์ฯ ท้องที่ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ครั้งที่3)
 •     องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ ประมูลจำหน่ายไม้ที่ทำออกบริเวณป่าที่เปิดใช้เพื่อทำประโยชน์ฯ ท้องที่ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ครั้งที่3) ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5324 5356
 • หน่วยงาน    องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   03/11/2560
 • หมดเขต    15/11/2560
 • อ่าน   116
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294