ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จ้างโครงการปรับปรุงสระน้ำสาธารณะประจำหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ จ้างโครงการปรับปรุงสระน้ำสาธารณะประจำหมู่บ้าน หมู่ี่ 4 บ้านจอมแจ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 โครงการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5302 8141
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   15/11/2560
 • หมดเขต    15/11/2560
 • อ่าน   129
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294