ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ปฏิบัติการวิชาชีพพื้นฐานและวิชาชีพเฉพาะ
 •     วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ปฏิบัติการวิชาชีพพื้นฐานและวิชาชีพเฉพาะ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ ห้องพัสดุกลาง วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง สอบถามเพิ่มเติมที่เบอร์โทรศัพท์ 053-342169 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2552
 • หน่วยงาน    วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   05/06/2552
 • หมดเขต    12/06/2552
 • อ่าน   490
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294