ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลราคาเก็บขนสิ่งปฏิกูล(อุจจาระ)
 •     สำนักงานเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา ถ.สันป่าตอง-ลำพูน จ.เชียงใหม่ มีความประสงค์ ประมูลราคาเก็บขนสิ่งปฏิกูล(อุจจาระ) ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา ถ.สันป่าตอง-ลำพูน จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5383 2861 ต่อ 108
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา ถ.สันป่าตอง-ลำพูน จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   20/11/2560
 • หมดเขต    29/11/2560
 • อ่าน   126
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294