ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฉางขนาด 500 ตัน
 •     สหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด ตำบลเวียง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฉางขนาด 500 ตัน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ สหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด ตำบลเวียง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 6 ถึง 15 ธันวาคม 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5347 5237
 • หน่วยงาน    สหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด ตำบลเวียง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   01/12/2560
 • หมดเขต    15/12/2560
 • อ่าน   163
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294