ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่าสูบน้ำดับเพลิง บริเวณสระเก็บน้ำ ข้างสำนักงานเทศบาล จำนวน 1 แห่ง
 •     เทศบาลตำบลท่าข้าม ถนนฮอด-แม่สะเรียง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่าสูบน้ำดับเพลิง บริเวณสระเก็บน้ำ ข้างสำนักงานเทศบาล จำนวน 1 แห่ง ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลท่าข้ามกำหนด ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าม ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2552
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลท่าข้าม ถนนฮอด-แม่สะเรียง
 • วันที่ประกาศ   05/06/2552
 • หมดเขต    11/06/2552
 • อ่าน   598
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294