ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้าง ก่อสร้างส้วมแบบ สปช.604/45 จำนวน 4 ที่นั่ง
 •     โรงเรียนบ้านเมืองก๊ะ หมู่ที่ 5 ตำบลสะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ สอบราคาจ้างก่อสร้างส้วมแบบสปช.604/45 จำนวน 4 ที่นั่ง ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ โรงเรียนบ้านเมืองก๊ะ ตำบลสะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2552
 • หน่วยงาน    โรงเรียนบ้านเมืองก๊ะ ตำบลสะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   05/06/2552
 • หมดเขต    10/06/2552
 • อ่าน   541
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294