ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาซื้อ ชุดผลิตและเก็บเกี่ยวมวลเซลล์จุลินทรีย์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 •     คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มีความประสงค์ ประกวดราคาซื้อ ชุดผลิตและเก็บเกี่ยวมวลเซลล์จุลินทรีย์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 26 ธันวาคม 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5394 8209
 • หน่วยงาน   
 • วันที่ประกาศ   28/12/2560
 • หมดเขต    26/12/2560
 • อ่าน   202
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294