ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • เสนอราคาโครงการกรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 บ้านหัวฝาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(ครั้งที่ 2)
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ มีความประสงค์ เสนอราคาโครงการกรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 บ้านหัวฝาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(ครั้งที่ 2) ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 05302 8141 ต่อ 202
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   08/01/2561
 • หมดเขต    //2561
 • อ่าน   268
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294