ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวรชำรุด จำนวน 23 รายการ
 •     การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริม ตำบลแม่ริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวรชำรุด จำนวน 23 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริม ตำบลแม่ริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5329 7253
 • หน่วยงาน    การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริม ตำบลแม่ริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/01/2561
 • หมดเขต    //2561
 • อ่าน   266
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294