ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ
 •     โรงพยบาสวนปรุง กรมสุขภาพจิต เชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ เครื่องX-RAY ฟัน 1 เครื่อง , เครื่องวัดความดันโลหิต 3 เครื่อง , รถเข็นผู้ป่วย ชนิดนอน 2 คัน , เครื่องชั่งน้ำหนัก 1 เครื่อง ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลสวนปรุง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2552
 • หน่วยงาน    โรงพยบาสวนปรุง กรมสุขภาพจิต เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   05/06/2552
 • หมดเขต    18/06/2552
 • อ่าน   521
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294