ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ของทางราชการที่เลิกใช้แล้ว
 •     ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ของทางราชการที่เลิกใช้แล้วเป็นอาคารบ้านพักระดับสัญญาบัตร(สารวัตร) จำนวน 1 หลัง ใช้ราชการประจำสถานีตำรวจภูธรแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดขายทอดตลาดในวันที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ สถานีตำรวจภูธรแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5324 2630
 • หน่วยงาน    ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   24/01/2561
 • หมดเขต    29/01/2561
 • อ่าน   211
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294