ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจำหน่ายไม้สักท่อนตัดสางขยายระยะ ของส่วนป่าแม่หลักหมื่น ตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
 •     ิองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ประมูลจำหน่ายไม้สักท่อนตัดสางขยายระยะ ของส่วนป่าแม่หลักหมื่น ตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ รวม19 กอง จำนวน 662 ท่อน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ สวนป่าแม่หลักหมื่น ตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5324 5356
 • หน่วยงาน    ิองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   02/02/2561
 • หมดเขต    //2561
 • อ่าน   196
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294