ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดรถยนต์ จำนวน 3 คัน
 •     กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ขายทอดตลาดรถยนต์ จำนวน 3 คัน โดยวิธีเสนอด้วยวาจา กำหนดขายตลาดในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อได้ที่ งานส่งกำลังบำรุง กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5301 2926
 • หน่วยงาน    กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   02/02/2561
 • หมดเขต    12/02/2561
 • อ่าน   246
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294