ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้รู้เฉพาะอาชีพของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 •     สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้รู้เฉพาะอาชีพของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อได้ที่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 5322 1493 0 5321 1164
 • หน่วยงาน    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   06/02/2561
 • หมดเขต    08/02/2561
 • อ่าน   196
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294