ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จ้างโครงการบูรณะเสริมทางผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต ซอย 3 หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ มีความประสงค์ จ้างโครงการบูรณะเสริมทางผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต ซอย 3 หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5302 8141 ต่อ 202
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   22/02/2561
 • หมดเขต    //
 • อ่าน   142
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294