ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) พร้อมตีเส้นจราจร(สถานที่ก่อสร้างบริเวณถนนข้างโรงเรียนห้วยเกี๋ยง)หมู่ที่ 10 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 •     สำนักงานเทศบาลเมืองแม่โจ ถนนเชียงใหม่-พร้าว จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) พร้อมตีเส้นจราจร(สถานที่ก่อสร้างบริเวณถนนข้างโรงเรียนห้วยเกี๋ยง)หมู่ที่ 10 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ สำนักงานเทศบาลเมืองแม่โจ ถนนเชียงใหม่-พร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5349 8621 ต่อ 102
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลเมืองแม่โจ ถนนเชียงใหม่-พร้าว จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   27/02/2561
 • หมดเขต    28/02/2561
 • อ่าน   156
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294