ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จ้างโครงการปรับปรุงขยายไหล่ทางแอสฟัลท์คอนกรีตทางไปวัดหนองหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จ้างโครงการปรับปรุงขยายไหล่ทางแอสฟัลท์คอนกรีตทางไปวัดหนองหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ที่เว็บไซต์ www.namboluang.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5302 8141 ต่อ 202
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   23/03/2561
 • หมดเขต    //2561
 • อ่าน   168
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294