ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จัดหาผู้เข้ามาดำเนินร้านค้าภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ จำนวน 4 ร้านค้า
 •     สวนสัตว์เชียงใหม่ ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จัดหาผู้เข้ามาดำเนินร้านค้าภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ จำนวน 4 ร้านค้า ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุและยานพาหนะ ฝ่ายบริหารทั่วไป สวนสัตว์เชียงใหม่ ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 มีนาคม 2561 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 5322 1179 ต่อ 131 -136
 • หน่วยงาน    สวนสัตว์เชียงใหม่ ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   23/03/2561
 • หมดเขต    21/03/2561
 • อ่าน   179
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294