ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมอมิเตอร์หรับห้อง MRI จำนวน 1 เครื่อง
 •     คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยยาลัยเชียงใหม่ ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมอมิเตอร์หรับห้อง MRI จำนวน 1 เครื่อง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ หน่วยจัดหาพัสดุ งานพัสดุและยานพาหนะ สำนักเลขานุการคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2552
 • หน่วยงาน    คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   08/06/2552
 • หมดเขต    11/06/2552
 • อ่าน   578
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294