ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.อมก๋อย
 •     อบต.อมก๋อย ต.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.อมก๋อย ได้แก่ โต๊พร้อมเก้าอี้สำหรับเด็กปฐมวัยจำนวน 52 ชุด และตู้เก็บอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนจำนวน 13 หลัง ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ ส่วนการคลัง อบต.อมก๋อย ตั้งแต่บัดนี ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2552
 • หน่วยงาน    อบต.อมก๋อย ต.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   08/06/2552
 • หมดเขต    18/06/2552
 • อ่าน   966
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294