ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างจ้างปฎิบัติงานปลูกป่า กิจกรรมโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ของหน่วยฟิ้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ลี้ ที่ 1 จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 •     สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1(เชียงใหม่) ถนนเจริญประเทศ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างจ้างปฎิบัติงานปลูกป่า กิจกรรมโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ของหน่วยฟิ้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ลี้ ที่ 1 จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1(เชียงใหม่) ถนนเจริญประเทศ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 1 เมษายน 2561 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5208 1758
 • หน่วยงาน    สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1(เชียงใหม่) ถนนเจริญประเทศ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   30/03/2561
 • หมดเขต    01/04/2561
 • อ่าน   187
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294