ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
  • ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 21 รายการ
  •     สำนักงานเทศบาลตำบลบวกค้าง อ.สันกำแพง เชียงใหม่ มีความประสงค์ ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 21 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลบวกค้าง อ.สันกำแพง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2561 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 05344 6548 ต่อ 23
  • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลตำบลบวกค้าง อ.สันกำแพง เชียงใหม่
  • วันที่ประกาศ   30/03/2561
  • หมดเขต    30/03/2561
  • อ่าน   80
  • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
  •      สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
    49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294