ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างขยายไหล่ทางโดยการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ หมู่ที่ 14 บ้านเจดีย์เจริญ เชื่อมหมู่ที่ 6 บ้านเจดีย์ ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
 •     สำนักงานเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ มีความประสงค์ สอบราคาจ้างขยายไหล่ทางโดยการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ หมู่ที่ 14 บ้านเจดีย์เจริญ เชื่อมหมู่ที่ 6 บ้านเจดีย์ ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 โครงการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 เมษายน 2561 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5384 8106
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   02/04/2561
 • หมดเขต    05/04/2561
 • อ่าน   95
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294