ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • รับสมัครผู้ประกอบการเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหารบริเวณโรงอาหาร ชั้น 1
 •     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนห้วยแก้ว ตำลบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์รับสมัครผู้ประกอบการเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหารบริเวณโรงอาหาร ชั้น 1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนห้วยแก้ว ตำลบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 561 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 5394 2812
 • หน่วยงาน    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนห้วยแก้ว ตำลบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   17/04/2561
 • หมดเขต    8/05/2561
 • อ่าน   103
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294