ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประชาสัมพันธ์จัดมหกรรมขายทอดตลาดบ้าน-ที่ดิน
 •     มีความประสงค์ประชาสัมพันธ์จัดมหกรรมขายทอดตลาดบ้าน-ที่ดิน จำนวน 4 นัด นัดที่ 1 วันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2561 นัดที่ 2 วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2561 นัดที่ 3 วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561 นัดที่ 4 วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561 เริ่มขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 10.00 น. ทีี่ทำการของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ ถนนสนามบินเก่า ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5328 4840 ต่อ 11
 • หน่วยงาน   
 • วันที่ประกาศ   17/04/2561
 • หมดเขต    28/04/2561
 • อ่าน   118
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294