ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดทำฝายชะลอน้ำ โครงการเพิ่มปริมาณน้ำ สร้างความชุ่มชื่น กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
 •     สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) ถนนเจริญประเทศ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดทำฝายชะลอน้ำ โครงการเพิ่มปริมาณน้ำ สร้างความชุ่มชื่น กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ เว็บไซต์ new.forest.go.th/chiangmai1 ในวันเวลาราชการ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5208 1758
 • หน่วยงาน    สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) ถนนเจริญประเทศ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   17/04/2561
 • หมดเขต    //2561
 • อ่าน   88
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294