ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 56 รายการ
 •     ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ 51 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างตลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 56 รายการ กำหนดขายทอดตลาดในวันที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมอินทนิล ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ 51 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างตลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5327 2740 ต่อ 304
 • หน่วยงาน    ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ 51 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างตลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   17/04/2561
 • หมดเขต    20/04/2561
 • อ่าน   103
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294