ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป จำนวน 64 รายการ
 •     สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา เชียงใหม 50300 มีความประสงค์ขายทอดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป จำนวน 64 รายการ ผูั้สนใจติดต่อขอดูได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา เชียงใหม 50300 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 เมษายน 2561 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5311 2668
 • หน่วยงาน    สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา เชียงใหม 50300
 • วันที่ประกาศ   17/04/2561
 • หมดเขต    18/04/2561
 • อ่าน   121
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294