ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 เป็นตู้แช่ดอกไม้สด จำนวน 1 ตู้
 •     สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ถ.พระปกเกล้า เชียงใหม่ มีความประสงค์ จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 เป็นตู้แช่ดอกไม้สด จำนวน 1 ตู้ ผูั้สนใจติดต่อขอดูได้ที่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ถ.พระปกเกล้า เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 11 เมษายน 2561 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5322 1493,0 5321 1164
 • หน่วยงาน    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ถ.พระปกเกล้า เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   18/04/2561
 • หมดเขต    11/04/2561
 • อ่าน   62
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294