ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จัดหาผู้เข้ามาดำเนินกิจการโรงภาพยนต์ 4 มิติ(4D) ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่
 •     สวนสัตว์เชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มีความประสงค์ จัดหาผู้เข้ามาดำเนินกิจการโรงภาพยนต์ 4 มิติ(4D) ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ งานการเงิน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สวนสัตว์เชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 12 เมษายน 2561 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5322 1179 ต่อ 131-136
 • หน่วยงาน    สวนสัตว์เชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   18/04/2561
 • หมดเขต    12/04/2561
 • อ่าน   67
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294