ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะจำนวน 2 รายการ
 •     สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มีความประสงค์ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะจำนวน 2 รายการ โดยกำหนดขายทอดตลาดในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.libary.cmu.ac.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5394 4521
 • หน่วยงาน    สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   23/04/2561
 • หมดเขต    //2561
 • อ่าน   83
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294