ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 โครงการ
 •     สำนักงานเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ มีความประสงค์ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 27 เมษายน 2561 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5303 8140
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   24/04/2561
 • หมดเขต    27/04/2561
 • อ่าน   95
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294