ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จ้างโครงการปรับปรุงขยายไหล่ทางผิวแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ครั้งที่2)
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ มีความประสงค์ จ้างโครงการปรับปรุงขยายไหล่ทางผิวแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ครั้งที่2) ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ www.namboluang.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5302 8141ต่อ 202
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   24/04/2561
 • หมดเขต    //2561
 • อ่าน   78
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294