ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดรถยนต์ จำนวน 2 คัน
 •     คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.อินทวโรรส อ.เมือง เชียงใหม่ มีความประสงค์ ขายทอดตลาดรถยนต์ จำนวน 2 คัน ผู้สนใจให้ติดต่อขอดูรายการผลิตภัณฑ์ที่จะขายได้ที่หน่วยยานพาหนะ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 30 เมษายน 2561 และกำหนดขายครุภัณฑ์ชำรุดในวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 หรืสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5393 5032
 • หน่วยงาน    คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.อินทวโรรส อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   24/04/2561
 • หมดเขต    //2561
 • อ่าน   141
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294