ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 58 รายการ
 •     สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 58 รายการ เครื่องปรับอากาศ, เครื่องพิมพ์ดีด, เก้าอี้ โต๊ะ เครื่องมอร์นิเตอร์ เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม เครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์ ฯลฯ ผู้สนใจสามารถดูได้ที่ งานพัสดุอาคารสานที่และยานพาหนะ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5328 3744
 • หน่วยงาน    สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   30/05/2561
 • หมดเขต    30/05/2561
 • อ่าน   156
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294